O akcji

W tym roku odbywa się XIII edycja akcji WIELCY MAŁYM – ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ..

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Jednak działamy, bo ludzi dobrej woli jest więcej.

Misją akcji jest przede propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych oraz innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy

Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem akcji jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte corocznie pomocą w ramach akcji. W tym roku pomocą objętych jest łącznie ponad 1700 psów, ponad 500 kotów oraz 60 innych zwierząt (w tym koni i innych gospodarskich).

Małgorzata Ostrowska Królikowska Fela WM 2013Akcję Wielcy Małym od pierwszej edycji wspierają współcześni polscy artyści, którzy przekazują swoje dzieła sztuki na cele licytacji. Dochód z aukcji stanowi natychmiastowy, bezpośredni dopływ gotówki, który jest transponowany przez głównego beneficjenta akcji na pomoc dla schronisk objętych akcją.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, zamiast Gali XIII edycji akcji Organizatorzy zdecydowali się na aukcję internetową fantów od bohaterów kalendarza adopcyjnego, z której dochód przekroczył 20 000 zł. Aukcja dzieł sztuki planowana jest na I kwartał 2021 roku.

Marcin Dorociński Sukienka WM 2013W ciągu 12 lat istnienia akcji WIELCY MAŁYM – ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ dochód na rzecz najbardziej potrzebujących schronisk przekroczył kwotę 1 000 000 złotych.

Dodatkowo najbardziej potrzebujące schroniska otrzymały, poza innymi darami, ponad 160 ton dobrej gatunkowo karmy (średnia wartość ponad 1 500 000 złotych) dla zwierząt.

Wśród darów były też leki weterynaryjne i inne produkty dla zwierząt (kojce, miski, koce, zabawki) o wartości ponad 300 000 złotych.

Akcja w mediach (prasa, radio, TV, Internet) przekroczyła łącznie w 10 ostatnich latach kwotę 18 milionów złotych netto, co sprawia, że akcja Wielcy Mały stała się najbardziej nagłośnioną akcją społeczną poświęconą pomocy zwierzętom w Polsce, spełniając tym samym ważną rolę uświadamiania społeczeństwa o problematyce bezdomności zwierząt i konieczności pomocy, a przede wszystkim świadomej akcji adopcyjnej.