Tak powstawał kalendarz adopcyjno-aktorski Wielcy Małym na rok 2019….